Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Welcome to the Aperio Imagescope Website

Please use the calendar below to schedule the Aperio Imagescope. 

 

 Aperio Imagescope Schedule

 
< September, 2017 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 27 
 28 
  Xiangyu Kong
  Paula Chilton
  Sucheta
  Balaji
  Balaji
  Balaji
 29 
  qingsheng
  qingsheng
  qingsheng
 30 
  qingsheng
  qingsheng
  Balaji Chandrashekharan
 31 
  Balaji Chandrashekharan
  qingsheng
  Balaji Chandrashekharan
 1 
  G Miller
  Paula Chilton
 2 
  Balaji
 3 
 4 
 5 
  Lindsey Reynolds
  Paula Chilton
  Caleb
  Balaji
 6 
  Cierra
  Balaji
 7 
  qi
  Xiangyu Kong
  Lindsey Reynolds
  Balaji
 8 
  Edilson
  jingyao mu
  Becca Baby
  qi liu
  Balaji
 9 
 10 
 11 
  Balaji
  Lindsey Reynolds
  Paula Chilton
  Balaji
 12 
  Susan Dougherty
  Xiangyu Kong
 13 
  Edilson
  qingsheng
  Cierra
  Paula Chilton
 14 
  Lavona
  Paula Chilton
  qingsheng
  Xiangyu Kong
 15 
  Lavona
  Paula Chilton
  qingsheng
  Balaji
 16 
 17 
 18 
  Lavona
  Balaji Chandrashekharan
  Cierra
  Edilson
  Balaji Chandrashekharan
 19 
  Lavona Casson
  Xiangyu Kong
  yun
  Xiangyu Kong
 20 
  Edilson
  Xiangyu Kong
  Edilson
  Edilson
  Joseph Jin
  hui qin
 21 
  hui qin
  G Miller
  Xiangyu Kong
  hui qin
 22 
  G Miller
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30