Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Post
Started: 11/15/2019 1:58 AM
Picture Placeholder:

Kaizen

Công ty TNHH Nông nghiệp Kaizen là đại lý ủy quyền của Naandanjain, là công ty lâu đời nhất tại Israel về cung cấp giải pháp tưới trong nông nghiệp với hơn 80 năm kinh nghiệm các giải pháp tưới tổng thể cho các dự án nông nghiệp và cảnh quan.

hệ thống tưới nhỏ giọt

tưới phun mưa​

There are no items to show in this view of the "SharePoint User Problems" discussion board.